Thứ Hai, tháng 12 17, 2012

* Mùa đông 02
Mùa đông
không đến
năm nay,
Không mưa tầm tả,
heo may không về.
Dư âm ầm ỷ nhiêu khê,
Còn rang rát buốt,
còn tê tái người...
Tiếng em hát còn vợi vời,
Ta còn chải chuốt mấy lời tình thơ.
Em còn chưa tỉnh cơn mơ,
Ta còn vất vưỡng đợi chờ xuân sang.