Thứ Ba, tháng 12 18, 2012

* Cùng với Mai Hoài Thu trên Facebook : Lạc loài.

Mai Hoài Thu :

Ta vối tay ôm tình trống vắng,
Mím bờ môi buốt giá tê răng,
Sương khuya lành lạnh tim vàng vỏ,
Hồn lạc loài cùng với gió trăng.MHT

locbach:

Ta buông tay rã rời mong ước,
Nét phong sương rêu bạc mái đầu,
Người qua năm ấy sao xa lạ,
Màu mực còn đầy gợi nỗi đau.BXL