Thứ Ba, tháng 12 11, 2012

* Vì sao..

Vì sao bóng suối trên mây?
Có biển dâng sóng vỗ ngày lẫn đêm,
Có không chân cứng đá mềm,
Có không sao nỡ đành quên nhau hè...


*
Vì sao còn tiếng chim ca?
Có lời thỏ thẻ người xa mau về,
Có không ngày cứ lê thê,
Có không đêm những đam mê phủ phàng...
*
Vì sao ta mãi lang thang?
Có người tìm bóng sau hàng dừa thưa,
Có không thơ là đời mơ,
Có không đâu bến con đò trăng đêm.
*
Vì sao mắt sáng trong đêm?
Có gì lo lắng chất lên ê chề.
Có không ta sống trong mê,
Có không yên tĩnh là bờ Thiền duyên.