Chủ Nhật, tháng 12 09, 2012

* Còn chưa."Ngày nào tham nhũng còn kia...
Ngày đó nhu nhược còn đua theo Tàu.
Nguyên tử vũ khí hàng đầu,
Mới mong ngăn được giặc Tàu xâm lăng..."
*
....................................................................

Chống giặc Hán hồn Việt Nam có sẵn,
Vẫn bền gan không nao núng tự nghìn đời.
Không sờn lòng dầu máu đổ lệ rơi,
Vẫn bất khuất đầu ngọn tên mũi dáo.
*
Đuổi Hán tặc hồn Việt Nam là Đạo,
Đạo làm người không thẹn với Tổ tông,
Sống vinh quang là Đạo sống Tiên Rồng,
Thác vẫn giữ mình con Hồng cháu Lạc.
*

Nhắc đến Hán đồng nghĩa" gieo tang tóc",
là đỉnh cao của tội ác loài người,
Gây hờn căm sôi sục đáy lòng tôi,
và uất hận của nghìn đời dân Việt.
*
Nhắc đến Hán là lòng người rên siết,
Từ Myan mar đến Tây Tạng,Nội Mông,
Là đau thương khốn khổ xa gần,
Của căm phẫn đợi chờ ngày quật khởi.