Thứ Ba, tháng 12 25, 2012

* Không em
Không em xóm vắng u buồn,
Đêm Noel' thiếu tiếng chuông nguyện cầu.
Không em ngày hóa đêm thâu,
Quanh mình như đã nhuốm màu cô liêu.
Không em mưa suốt sớm chiều,
Đường quê tẻ nhạt đìu hiu nỗi lòng.
Không em giá lạnh căm căm,
Xa kia có bóng xiêm hồng lẻ loi...