Thứ Năm, tháng 12 13, 2012

* Cùng Huỳnh Minh Lệ trên Cường Để.org : Bay theo mây trắng.

Huỳnh Minh Lệ:

"Một đời còn có hay không,
Sớm mai thức dậy bỗng không nhớ gì,
Nhớ gì còn nhớ mà chi,
Bay theo mây trắng nhiều khi đỡ buồn."HML.
*


locbach:

"Buồn chi đời có hay không!
Vui chi đời có hay không mặc đời.
Đông có trôi Xuân đến thôi,
Nhìn mây trắng rã bên trời kết hoa"BXL