Thứ Bảy, tháng 12 08, 2012

* Nhớ biển.

 
 
Đã bao đời dân làng tôi bám biển,
Đã bao đời nhờ con nước nuôi thân,
Bão táp,mưa sa,giá rét...mẫm cần,
Không quản ngại dẫu bao lần quỵ ngã.
Đợi mùa sang thuyền bè xuôi ngược gió,
Hoàng-Trường Sa mang cá lớn vô bờ,
Bức tranh xưa vẫn còn sáng hồn thơ,
Dẫu gian Hán đã bao phen mưu cướp.

Nghịch ý trời,trái lòng người quân xâm lược,
Loài Hán gian lưu diễn lại trò xưa,
Lấn đất núi cao,biển đảo lọc lừa,
Từng bước muốn áp đặc quyền đô hộ.
Ngoảnh xem mình toàn sâu dân mọt chợ,
Việt Nam ơi đâu những bậc anh hào?
Đành lòng sao nhìn thấy những tiêu hao,
Biển rồi mất rồi xa dần ai còn nhớ?