Thứ Bảy, tháng 12 15, 2012

* Đổi thay.

Đêm biển Quy Nhơn


Hàng cau non cùng hàng dừa mới mọc,
Đã lấp che hàng dương trồng trước đó nhiều năm,
Biển Quy Nhơn chiều ngời ánh nước xinh xinh.
Của dư ảnh tình yêu trong lòng người xa xứ.
Xin  mở mắt nhìn qua bóng đêm huyền diệu,
Trông trời quang trong ánh sáng ngày mai,
Những niềm đau kết tủa tự lâu đời,
Xin chìm lắng vì tương lai nhiều thế hệ.