Thứ Sáu, tháng 12 28, 2012

* Mùa đông Quy NhơnMưa lác đác,
Nghe rời rạc,
Anh ngơ ngác,
Tìm bóng xưa!

*
Giữa phố khuya,
Trong hiu quạnh,
Mưa rồi tạnh,
Em rời xa.
*
Gió buồn đưa,
Không đủ lạnh,
Mưa rồi tạnh,
Bóng người xưa...
*
Không là mơ,
Mùa đông lạ,
Em đi qua,
Tình rồi xa...
*
Đã không còn,
Những huy hoàng,
Bước chân mòn,
Mình đi hoang...