Thứ Tư, tháng 12 12, 2012

* Mùa đông.

Ảnh Internet.
Vắng lặng một mùa đông,
Ngơ ngẩn nhìn trời không,
Vài cơn gió bấc nhẹ,
Nghe xốn xang trong lòng.

Trời se lạnh mùa đông,
Em,đi về ngóng  trông,
Buồn,anh sao không đến,

Vắng lặng thêm mùa đông.
Lại nữa một mùa đông,
Nét mi rồi hư không,
Mang hờn thương khép kín,
Sao không về mùa đông!
*
Anh không về mùa đông,
Nhởn nhơ én trời không,
Mù sương mờ giăng lối,

Em nhạt phai má hồng!