Chủ Nhật, tháng 5 12, 2013

* Nói không

Anh không nói vì biết rằng em hiểu,
Từ cái nhìn và về vụng đôi tay,
Tiếng lòng anh không muốn được tỏ bày,
Bằng sáo ngữ bình thường thô thiển.


 
Nhưng như thế thấy mình như khờ thiệt,
Cũng buồn buồn...sao ai hiểu được ta,
Em thơ ngây cứ gọi Chú không hà,
Để " Diễm" chết trong "Yêu" lòng Chu Tử.