Thứ Tư, tháng 5 08, 2013

* Nhớ thời trung học

Làm sao quên được phải không em,
Chút kỷ niệm xưa chút êm đềm,
Theo em chân mỏi còn ai khác,
Đừng vẩn vơ hờn kẻo nghẹn tim. 


Trốn học giờ văn từ Cường Để (1)...
Về đường Nguyễn Huệ(2) đợi làm thơ,
Cành dương khô lá vương đầy bụi,
Chiều nồm sóng gợn dậy niềm mơ.

Cuộc thế bể dâu có ai chờ!
Em đi xếp vội cánh hoa mơ,
Vô tình trồng lại nơi vườn lạ,
Nào có hay gì những xót xa.
 
Đâu có gì nhau phải không em!
Trường xưa-lối cũ- dáng nghiêng nghiêng,
Giờ như mây trắng đang giăng kín,
Lên tuổi anh buồn lẫn mắt em.

Ghi chú:(1) Trường Nam Trung học Cường Để Qui Nhơn.
              (2) Trường Nữ Trung học Qui Nhơn trên đường Nguyễn Huệ.