Thứ Ba, tháng 5 28, 2013

* Không việc

Không việc làm gần một năm rồi đó!
Kể từ thời định cư Úc đến nay,
Ba mươi năm như đủ như đầy,
Chưa sáng đánh xe đi,chiều xe về đã tối...

Qua rất nhanh thời gian-bao bối rối!
Suy tư gì cho thuở vội vàng qua,
Mất mát nhiều... còn lại bản tình ca,
Tôi với nỗi cô đơn thanh vắng.

Bỗng xốn xang như còn đâu giọt đắng,
Kéo lê sau chút nắng giữ niềm vui,
Cây trái xanh rồi cũng sẽ chín muồi,
Rồi rơi rụng theo cỏ hoang tàn úa.

Sáng nay dậy vào mạng- trang xã hội,
Trả lời vài câu lấy lệ Có/Không,
Rồi ngày mai tiền trực tiếp vô bank (*),
Thêm lần nữa mình xứng danh không việc...

(*) Ngân hàng với trương mục riêng của mỗi người.