Thứ Sáu, tháng 5 10, 2013

* Trước cửa

Ảnh: C.N.Bông (USA). 
 
Trước cửa nhà em USA...!
Trông hình ta nhớ khá hay hay,
Chao ôi! sao giống ghê : Đà Lạt,
Của một thuở nào... thông và mây.
..................................................
.....................
.............................
                                                      Ta đứng dưới mưa có một mình,
Nhìn em qua đó dáng nghinh nghinh,
Dạ ta bảo bụng em kênh nhỉ,
Rồi lủi thủi đi trong lặng thinh.