Thứ Ba, tháng 5 14, 2013

* Nhạc sĩ Văn Giảng

Ảnh :Chùa Quang Minh,Melbourne-Úc.
 
Tiễn đưa nhạc sĩ tài hoa,
Trở về TỨ ĐẠI sóng xa sông buồn.
Cuối thu vàng lá mưa tuôn,
Sông Tương lẻ bóng nước nguồn ngừng trôi.
Hư không, không biết đâu,nơi!
Là bờ bến đợi  một đời về không.
Tiếc NGƯỜI ta kính cẩn lòng,
Cầu mong thanh thoát khỏi vòng hồi luân.