Thứ Bảy, tháng 5 11, 2013

* Làm quen


Ảnh cũ Sài Gòn.
Thuở ấy anh là bạn chị em,
Làm quen để tìm cớ gần hơn,
Tình trong như đã ngoài chưa dám,
Quê mùa chân chất một niềm riêng...

Thầm kín yêu phải chịu vậy thôi,
Hạnh phúc cho người được xứng đôi,
Công danh sao kể trong tình ái?
Nên chỉ vì yêu...thế đủ rồi!.