Thứ Tư, tháng 5 15, 2013

* Như thơ


Ảnh Việt Báo
 
Nhìn bóng diều xưa bóng tuổi thơ,
Nhớ người bước lạc khuất trong mơ,
Ta chở ưu sầu ngang dốc đợi,
Một điều trong bụi cát như thơ.