Thứ Bảy, tháng 5 18, 2013

* Cùng Ông


Ảnh Ông Bà Nhạc Sĩ Ngô Văn Giảng.

Hôm qua đi rải tro chồng,
Trên vịnh Phillip (*) bà không muốn về.
Vắng xa lòng dạ ủ ê...
Bà xin tiếp bước gần kề bên Ông.
Nghĩa tình trọn vẹn cùng chồng...
Một miền cực lạc mãi trong sum vầy.
Cuộc nhân sinh đôi vầng mây,
Hợp rồi tan, hợp tháng ngày vốn không.
Sống trọn đạo-Thác về chung...


Ghi chú:(*) Phillip Bay ở về phía nam thành phố Melbourne,Úc Châu.