Thứ Năm, tháng 5 23, 2013

* Cùng Mộng Cầm trên HX. "Phượng tháng 5"


                                                                    Ảnh Xứ Nẫu .org
Mộng Cầm :

Nằng hè bụi phấn chao nghiêng
Phượng rơi đầy lồi râm ran ve sầu
Ghé môi cắn nhẹ nụ hồng
Ta nhìn mê đắm má hồng rất duyên
Nắng vàng rơi rụng ngoài sân
Bóng ai vừa lướt thoáng nhìn ngất ngây.MC

locbach:

Ngất ngây màu phượng đỏ,
Em! dáng nhỏ trường xưa,
Mùi mặn rong biển đưa,
Mực chưa mờ trang vở.Vài bẹ hoa trên tóc,
Em! như cánh phượng mềm,
Ta bước nhẹ gần bên,
Cho anh xin.. em nhé!

Nắng đầu hè vừa lóe,
Sắc phượng lại thắm tươi,
Em! ươm tuổi mộng tôi,
Cho nhau lời thỏ thẻ...