Thứ Bảy, tháng 5 04, 2013

* Xanh xao

Hờn dỗi hẹn ngày mai nào chẳng biết,
Em! chuyện gì?-Hôm nay hổng được sao!
Lời yêu thương nghe như đã xanh xao,
Anh! hồ hởi tình em và mộng mị.