Thứ Sáu, tháng 5 03, 2013

* Khảo Mai

Khảo Mai (học sinh lớp 11)
 
Cô ấy hây hây giống nhà mình,
Môi cười mi mắt hé màu xinh,
Khễnh răng khoe đủ điều em muốn...
Hôn lẹ đi anh...giữ tóc xanh.