Thứ Hai, tháng 5 13, 2013

* Còn tôi


Ảnh Internet.

Anh biết lỗi mình chẳng nói ra,
Nhưng em biết đó bởi thật thà....?
Chẳng tin chuyện được yêu là thật,
Thôi đành giấu nhẹm tính bâng quơ...

Không biết bây giờ có kịp không?
Vẫn còn nhát lắm em biết không?
Tự tin không có sao nói được...
Rồi giữ tình kia mãi trong lòng.
Can đảm chút nghen gã tình si!
Một lời cũng đủ nói ra đi,
Dẫu em đã yên đời chăn gối!
Không còn nghiêng nón..chớp đôi mi!

Như thế là anh quả cảm  rồi,
Đừng nhạo cười anh nữa em ơi,
"Nếu có khi nào ta còn gặp,
Quên được sao mẫm cảm trong đời.."