Chủ Nhật, tháng 5 05, 2013

* Xanh xao 02

Còn không em! Nhớ chủ nhật không?
Chiều nao em đến một đóa hồng,
Chiều nao em đến đời sao đẹp!
Êm ái  để ta trong ước mong...