Thứ Sáu, tháng 5 17, 2013

* Phượng tháng 5

Em ngắt cành phượng vĩ,
Dí tay tôi mùa hè,
Sắp chia tay rồi nhé!
Giờ chơi bỗng dừng nghe...

Ảnh SPQN.

Tiếng ve chừng đã rộ,
Nắng chưa trưa sân trường,
Giữa tháng năm đã nóng,
Bất chợt  mưa rào tuôn...

Đang mùa thi cá nguyệt,
Giờ vào lớp buồn xo,
Lặng yên với âu lo,
Bài thi hay gì nhỉ !

Ngoài sân hoa phượng đỏ,
Biết nhỏ giờ nơi đâu !
Bài thi nhỏ nộp mau,
-Quán chè xưa ngồi đợi...

Tôi đến sau bối rối,
Nhỏ vờ ngó xa xa,
Mai họp lớp đó nha!
Ghét phượng ghê anh há !

Tháng năm hoa phượng nở,
Cho nỗi nhớ trong nhau,
Mưa hạ rồi thấm mau,
Mình còn không mùa sau.?