Thứ Hai, tháng 5 06, 2013

* Xanh xao 03

Ngày đi mang một nửa,
Còn đánh mất nửa kia!
Chuyện đổi chát được thua,
Phai rồi trong trí nhớ...Đêm nay nhìn mưa đổ,
Bất chợt giữa mùa thu,
Trong tỉnh thức lời ru,
Ba tám năm rồi đó...


Không còn nghe đạn nổ,
Không còn thấy bom rơi,
Nhưng kiếp sống tả tơi,
Trên quê hương loang lổ...

Ngoài trời mưa vẫn đổ,
Xanh xao ánh mắt hiền,
Giá lạnh còn triền miên,
Nửa mang theo vụt mất!