Thứ Tư, tháng 10 02, 2013

* Nói với mùa thu

Đừng có vội chào chia ly thu nhé!
Đất trời buồn kết thành lệ Mưa Ngâu,
Tháng năm còn chồng chất những niềm đau,
Bởi chưa  vui sao tạo sầu xa cách...


                                                                     Ảnh Internet


Có ai phân tim mình bao nhiêu vách,
Sẽ đi tìm nhờ họ giúp hộ anh,
Sẽ phân chia  tình ái sắp nhiều ngăn,
Và đặt để cho riêng em làm một.

Nếu hôm qua sợi nắng vàng chưa cột,
Buộc ràng anh lòng ngơ ngát vì thu,
Thì hôm nay trên đỉnh núi sương mù,
Anh vấp ngã trong ngục tù xúc cảm.

Dẫu vẫn biết mưa đông về ảm đạm,
Rồi như mình còn tiếc giấu niềm riêng,
Vẫy đó thu, mình chẳng có nợ duyên,
Cho vàng vọt màu thời gian trăn trở.