Thứ Bảy, tháng 10 26, 2013

* Vô luận 04

Khép kín cửa nào...để tu thân,
Hơn nửa đời hư lắm nợ nần,
Sân si chìm đắm vòng danh lợi,
Tam quy, ngũ giới ...thoát được không!