Thứ Hai, tháng 10 07, 2013

* Tiên cá Hương xưa

Hương xưa, tiên cá....lên bờ..
Mắt môi mộng mị bơ phờ quí ông...
Quí bà vội vã đến trông,
Thế rồi để vậy...bởi không khác mình...

                                                                       Ảnh Hương Xưa
Chẳng ai muốn góp lời bình,
Vảy to,đuôi lớn, xương phình cứng đơ.
Thời gian tạo tác xác xơ,
Da phai ,tóc úng, răng thưa,mi bầm.
Cuối thu biển sóng cát dâng,
Qui Nhơn thưa nắng nâu sầm kính trong.

Nằm phơi trên cát lâng lâng....
Nhiều đường cong lệch vòng không đủ tròn.
Trên trời nhiều mỹ tiên non,
Sao dưới biển, đất chỉ còn như ri....?
Quả đẹp cũng không ai bì,
Đem thi hoa hậu đạt thì khó khăn.
Thôi đem cá ấy xào lăng,
Thay tôm chiên bột nhậu phăng đỡ buồn...