Chủ Nhật, tháng 10 27, 2013

* Bên cha mẹ

Con về bên Mẹ xin tu,
Bên Cha con nhận mình như tội đồ.
Bao năm biền biệt xa quê,
Đời như chiếc bóng não nề thân tâm.


Xuất gia ước vọng bao lần,
Rồi như còn thiếu đức gần đạo xa.
Tu đâu cho bằng tu nhà,(*)
Phụng Cha,dưỡng Mẹ vốn là cõi tu.


(*):Tục ngữ Việt.