Chủ Nhật, tháng 10 13, 2013

* Lá rơi 02

Lá rơi bên ấy cuối thu,
Bên đây lá trổ sương mù đã tan.
Có người tìm lá đông tàn,
Quanh đi quẩn lại bàng hoàng xót thương.


Ta cùng chung nỗi đoạn trường,
Gọi tên dĩ vãng trong làn lá rơi.
Quê hương gần gũi,xa xôi,
Sóng xa vồ dập một trời miên man...Bão giông ngập lụt xóm làng,
Tháng mười thời khắc cơ hàn miền Trung..