Thứ Ba, tháng 10 22, 2013

* Tóc bím 06

Bím tóc xinh em nay đâu?
Tôi đi tìm mãi cho đầu bạc phơ.
Thương em từ thuở còn thơ,

Ngày em về bển lòng ngơ ngác buồn.

                                                           Ảnh InternetRồi tháng năm tựa nước nguồn,
Tựa làn mây bạc,tựa đàn chim di.
Trôi qua rặng núi xuân thì,
Tìm không bóng đảo thấy gì xa xôi!
Tôi ê a câu hát vui,
Cho qua những phút tơi bời lá thu.
Rồi đêm khuya rồi sương mù,
Còn dang tay đợi...ngàn thu một lần.
Còn em chút nắng bâng khuâng,
Tóc xưa còn vướng đời phần xót xa.

Bím tóc xinh của hôm qua!