Thứ Sáu, tháng 10 18, 2013

* Chụp chung 02

Đừng vội hồ hỡi ai ơi!
Thích không thử chút cùng tôi chịu nào.
Bồng lai,cực lạc trên cao,
Hay là hạ giới,trần ai,chịu tù.

                                                           Ảnh khiêu vũ,Ariana,Melb.

Non cao cũng lắm mây mù,
Hạ giới đôi lúc khỏe như ngộ thiền.
Tùy tâm mình góc độ nghiêng,
Thấy như nhiều hướng nhưng thiền không thôi.Không gây thêm nợ trên đời,
Là cách giải thoát  cuộc đời ngỗn ngang.
Dẫu thiên hay cả địa đàng!!!