Thứ Hai, tháng 10 14, 2013

* Hát cho nhau nghe

Còn hát được,
Cùng hát cho nhau nghe đi nhé!
Còn khiêu vũ được,
Hãy cùng nhau khiêu vũ để vui.

Ảnh vũ trường Oriana,Melb.

Đêm dẫu đã khuya,bước chân chưa mỏi,
Ánh đèn màu chập chờn mờ tỏ,
Hằn sâu dấu cô liêu....
Mặt trời đen cơ cầu,

Đêm vốn đen là đêm,
Ngày chưa phải là ngày sự sống?
Dần rã hư hao...
Xa nhau vì đâu...
Buồn giăng mau ...