Thứ Năm, tháng 10 03, 2013

* Cùng với LCA. trên HX. "Mưa-Nghèo"

lâm Cẩm Ái :

"MƯA
Đưa tay hứng giọt mưa ngâu
hay miên man của mắt sâu người chờ
giọt nào rơi ướt trang thơ
giọt nào cho kẻ hững hờ mù tăm ."LCA.

Ảnh internet

locbach : 

"NẮNG-MƯA
Nắng đi xa tít mù khơi,
Còn lại một thời tìm chút ấm hơi.
Mưa Ngâu tưới ngọn mồng tơi,
Ta nhờ mực tím thêu lời nhớ nhung."LB.