Thứ Năm, tháng 10 10, 2013

* Ngày nóng

Hôm qua nóng nhất đầu xuân,
Gió cũng giận dữ mịt mùng bụi bay.
Nhiệt tăng cao độ trong ngày,
Thường thì lên xuống quầng xoay bốn mùa.Melbourne phụ nữ chẳng thua,
Cùng với thời tiết thi đua lạm quyền.
Phận nghình ông trong đảo điên,
Chịu nóng lạnh giỏi kham luôn gia hình .

Phải lo chiều chuộng hết mình,
Đừng chọc bà bực gia đình tan hoang.
Hay thay chuyện thế là thường,
Lúc say khi tỉnh,bên đường tìm vui.