Thứ Tư, tháng 10 30, 2013

* Em phải về thôi

Ngoài hiên em còn đợi,
Lánh cơn mưa đầu mùa,
Bùn lầy vương gót ngọc,
Có tiếng cười gượng đưa.
Ảnh SPQN.

Bao lâu rồi em nhỉ!
Khi bẽn lẽn chào về,
Nhà trong như se lạnh,
Bếp chưa hồng lá tre.

Mưa giữ em bên hiên,
Thông cảm chút niềm riêng,
Em vụng tay vê áo,
Trắng chân khoe...giọt mềm.

Đừng vội đi em ơi!
Mây còn mù biển bắc,
Hạt nặng dần không nguôi,
Đợi thêm chút đi thôi!

Em phải về anh ạ!
Dầu mưa vẫn còn rơi,
Em thích dầm mưa ạ!
Cho tim ai...rối bời...