Thứ Hai, tháng 10 28, 2013

* Lại một bầy

Thịnh suy chưa kịp úp bàn tay,
Cuộc thế cờ chơi như sắp bày,
Kẻ thua tủi nhục lòng ai oán,
Người được hênh hoang bóng đường mây.

Ảnh internet.

Bên tách trà xuân hương tỏa bay,
Suy ngẫm tâm người... nực cười thay!
Chỉ biết mình ta tầm chính đạo,
Hóa ra nham nhở khỉ một bầy.