Thứ Ba, tháng 10 29, 2013

* Đoạn kết cho Tóc bím.

Hoàn thành project nhỏ,
Cho khóa học ngắn ngày,
6 bài thơ Tóc Bím,
Ghép nên tập thơ này.

Ca sĩ Vũ Hoàng Yến.                                                 .

Nam Phương  cô bạn cũ,
Khoe tôi bím tóc dây,
Có duyên chi không nhỉ!
"Tóc bím" viết liền tay.

Xưa có mê bím tóc!
Miên man chờ tóc bay,
Tiếng thời gian rời rã,
Chút tình như bóng mây.

Margaret có hay...
Đề tài tôi vừa chọn,
Cho project kỳ này,
Chỉ vì tóc cô bay...

Ghi chú:- Margaret : tên của một cô giáo người Úc dạy lớp Microsoft Publisher 2010 tại The Duke community house ,Braybrook,Vic...
- a project : một bài thực hành trong lớp.