Chủ Nhật, tháng 10 20, 2013

* Đông sang

Bên ấy bây giờ chắc sang đông,
Anh biết mưa nhiều gió bấc hung,
Dập dồn vỡ nát hàng phên lá,

Tơi tả trước hiên cảm não nùng. 

                                                         Ảnh Internet


Cứ ngỡ đông này sẽ chóng qua,
Khoảng không vắng lặng giữa đôi ta,
Sẽ như cồn đất liền hai vũng,

Đưa bóng em sang -để một nhà.