Thứ Ba, tháng 10 01, 2013

* Ngày về

Viết hòa cùng Hoài Thanh trên SPQN. "Ngày về".

                                                                Hoài Thanh-2013
                                                               Bồng Sơn,BĐ,VN.

Ngày em về thăm còn có thấy,
Khung trời xưa vẫn những áng mây bay,
Phố phường xưa dù có chút đổi thay,
Và còn đó ...mang cái riêng hờn dỗi.


 Hoài Thanh-2012 USA.

Vẫn nhớ thương người năm xưa bước vội,
Dẫu một lần bối rối đến tìm nhau,
Vẫn còn yêu con dốc cát trắng phau,
Sợi tóc rối chiều gió nồm men mặn.

Ngày em về sau bao năm xa vắng,
Mang thật nhiều kỷ niệm cũ đợi chờ trao,
Cùng niệm chung...thời gian quá cơ cầu,
Đời nghiệt ngã tìm đâu chân hạnh phúc.

Có phải không...mình đôi lần tỉnh thức,
Nhìn cầu vòng tơ đúc ảo đôi bờ,
Những đêm mơ những ngày sống dật dờ,
Tìm không thấy hào quang sau hoang lạc...