Thứ Sáu, tháng 10 11, 2013

* Ngày lạnh

Mới nóng dữ dội hôm qua,
Sáng nay lạnh ngắt thấm tê tái người.
Melbourne thời tiếc tức cười,
Giống hệt phái nữ đâu lời biện minh.


Lạnh hôm nay lạnh thiệt tình,
Tiên đoán đúng vậy làm thinh chịu đời.
Còn kéo đến cuối tuần thôi,
Ngoài trời sinh hoạt lại dời đổi ngay.


Cuộc mình chơi tính sao đây?
Vũ trường máy sưởi mở đầy ấm hơi.
Cứ lạnh đi mặc bên ngoài!
Lòng ta giữ ấm cho đời mãi vui.

Để đến khi ông mặt trời,
Đột nhiên lẫn mất...muôn đời giá băng.
Ai tìm ai nữa mà mong !