Thứ Tư, tháng 10 09, 2013

* Cùng với LCA. trên HX. "Mưa-Nghèo" (tt)

Lâm Cẩm Ái

"NGHÈO
Một chồng chén bát lao đao
mấy đôi đũa lệch so sao cho vừa
bữa cơm chỉ có cà dưa
tìm đâu cái vị vừa thơm vừa nồng ."LCA.

Ảnh Internet

locbach

Giàu Nghèo
"Giàu sang sắm nhiều chén đĩa,
Chất cao dễ ngã đụng đau,
Thôi thì xin cho nghèo vậy,
Bữa thường mặn, đắng ,chua, cay..."LB.