Thứ Năm, tháng 10 17, 2013

* Chụp chung

Mình còn cơ hội chụp chung,
Không ai ngần ngại phải không quý nàng!
Thời gian nghiệt ngã lắm nghen,
Hoa rơi lá rụng sẽ tàn phai mau.

                                                           Ảnh Vũ trường Oriana,Melb.

Vui nhau đi dẫu ngày sau,
Sắc màu xinh đẹp,nỗi đau lụn tàn.
Đêm còn kia,nhạc rộn ràng,
Mình còn nhảy nhót ngút ngàn trời mây.Còn lại ai được cứ say!!!