Thứ Bảy, tháng 10 12, 2013

* Lá rơi

Chuyện thường thôi ai cũng nhìn thấy được,
Màu thời gian sinh hóa luật tự nhiên,
Một chiều quay đã lắm cuộc ngửa nghiêng,
Rồi rơi rụng gió chưa về vẫn rụng.

Ảnh BBXN.

Những nan đề giải không thông lúng túng,
Lá cứ rơi,mầm non trổ nòng nòng,
Bao thu đông xuân hạ cứ một vòng,
Cuộc hưng phế vốn trong lòng sinh diệt.
 

Những phân chia hồn người đau da diết,
Cái muốn quên nhưng chẳng đạt bao giờ,
Bởi tâm mình mang nặng nghiệp tham ,mê,
Khờ dại vướng trong vô minh chướng lấp.

Lá rơi rơi cũng vì cơn bão tấp,
Nhiều vòng xoay trước khi được ổn yên,
Chất chồng lên xơ xác với ưu phiền,
Chờ tan biến mũn tàn như tro bụi.