Thứ Bảy, tháng 10 05, 2013

* Tóc bím 05

Vừa thấy cô tóc bím,
Lại nhớ người em tôi,
Tuổi ngây thơ một thời,
Thuở chúng mình có đôi.


Tung tăng dầm mưa ướt,
Áo mỏng ôm thân người,
Khúc khích cười thật tươi,
Đuổi bắt dưới mưa rơi.

Em trốn trong khum rạ,
Tôi tìm cuối đường luồn,
Nghẽn lối hẽm mưa tuôn,
Tìm không ra bím tóc.

Tôi bàng hoàng như khóc,
Chẳng biết nhỏ trốn đâu!
Đường chiều mưa tạnh vắng,
Ngập hồn bao lo lắng!

Giật mình tôi quay lại,
Tay bím tóc quàng hông,
Đứa cười ,đứa mặt cong,
Lại đuổi nhau lòng vòng.

Bím tóc quất qua vai,
Lớn...Bím Tóc thương ai!
Ngần ngừ em không nói !
Về thôi nghen...tối rồi.