Thứ Bảy, tháng 1 13, 2024

* Icaffe 6

 ICAFFE thứ sáu,
Tiếp đón thành viên mới 
Phong phú chân dung thơ,
Đánh thức niềm đam mê.
Ảnh Đồng Lê
ICAFFE Sunshine,
Melbourne trong nắng hạ,
Nồng nàn những vần thơ,
Vui sống giữa đời mơ…
Sáng thứ sáu Sunshine,
Có bằng hữu đợi chờ,
Mang thơ về ngâm lại,
Nhớ đến chuyện xa xưa.
Dựng lên một sinh hoạt,
Người Việt văn hoá Việt,
Đình trệ nhiều năm qua,
Cho hoang mạc nở hoa…