Thứ Tư, tháng 1 03, 2024

* 25 năm

Ảnh fb

 Bao nhiêu năm vắng cách,
Chẳng được lần thấy nhau,
Dẫu là trong giấc mộng,
Hẳn dứt rồi tình đau.


Hăm lăm rồi thì phải,
Có mong cầu gì đâu,
Thời gian như gió thoảng,
Sương rơi giăng kín đầu.

Sao gia đình không lập?
Hẳn sống trong niềm đau?
Không tìm người để lập?
Hạnh phúc rồi quên mau?

Bao nhiêu năm không gặp,
Nỗi buồn như quên mau,
Từng trang thơ viết nhặt,
Gom sao hết tình sầu.

Hăm lăm năm chưa hiểu…
Vuốt chưa tròn nỗi đau,
Tiếng sáo reo khóm trúc,
Những… chưa vơi tình đầu.

Sớ Bồ Đề tâm mỏng,
Bình thản trước khổ đau,
Thiền quang vô ưu trải,
An nhiên vị nhiệm mầu.