Thứ Năm, tháng 1 04, 2024

* Khoá 11 SPQN 50 năm

 Chờ đợi nhau nơi sân trường bạn nhé!
50 năm quá đủ vắng nhau rồi,
Cái đêm hôm ấy bồi hồi,
Lửa tàn! lời chúc ngậm ngùi chia xa…

Dĩ vãng đời người dẫu là giấc mơ,
Có nhiều mộng mị có thơ hoa đèn,
Có đêm tối chẳng lụy phiền,
Có ngày sáng lạng cuồng điên tâm hồn.
Ảnh fb spqn

Giờ 70 tính lớp người trẻ nhất,
Cuộc mưu sinh tất bật qua chưa?
Thì thôi thời điểm giao mùa,
Về vui sum họp được thua chẳng còn!

Để nhắc nhở lúc…thuở vàng, son…
Mùi hương trinh nữ uyên nguyên chờ người,
Để tiếc nhớ, sức chàng trai,
Bơi xa nghìn mét, võ đài luận công.

Cùng nhau vui kể chuyện bao đồng,
Xứ mình sử tích dự phần thịnh suy,
Quy Nhơn xứng một trường thi,
Giáo chức sư phạm, Đời vì lương tâm!

Sẽ gặp nhau ở trường xưa bạn nhé!
50 năm quá đủ nhớ thương rồi,
Từ đêm hôm ấy xa xôi…
Bây giờ kỷ niệm lửa thôi không tàn?