Thứ Bảy, tháng 1 06, 2024

*.Chợ trời

Như ngày nắng đẹp cuối tuần,
Không nơi du hí thì lần về đây.
Chợ của người nghèo … xưa nay,
Từ độ qua Úc ngất ngây mê nàng.
Ảnh fb bxl
Lắm đồ cũ, mới, hèn, sang, …
Thuận mua vừa bán chút tiền đổi trao.
Hình thái chợ xưa vầy sao?
Đem hàng ra đổi thức nào mình mong…
Lối xưa chuyển dạng một dòng?
Bức tranh hoài cổ tìm trong sân này.
Được rong dưới nắng gắt gay,
Tôi như khây khỏa những ngày mới sang.
Vội vàng đầy lấp túi tham…
Vội vàng mang vác rác rơm về nhà.
Nhặt về cho có…vứt ra,
Lòng vòng năm tháng lại qua chợ trời.
Lại nhìn như một trò vui.

(*)Laverton : Một trong những chợ trời quanh vùng Melbourne.