Thứ Ba, tháng 1 16, 2024

* Chính thức mất Hoàng Sa

 Nỡ đành sao 
bỏ Hoàng Sa!(*)
Chuốc mang thêm 
những can qua nhọc nhằn.
Đe dọa xưa nay 
đã từng,
Lên nền tự chủ 
vẫy vùng nghìn năm…
Ảnh fb
Sao lại thế?
Sao lặng câm?
Vì sao cư xử âm thầm 
vô can!
Tiếc Hoàng Sa, 
thương vô vàn…
Qua nửa thế kỷ 
uất hờn lòng tôi.
Oanh oanh 
liệt liệt ... hết thời?
Diệt phong phản đế 
rạng ngời còn không?
Hoàng Sa 
tiền đồn biển Đông!

(*) Không khiếu kiện lên LHQ. thì qua 50 năm, Vn mất chủ quyền.
-----------------------------
Google Google dịch thử đúng/sai xin lỗi đừng quan tâm các bạn nghen!

What if?
abandon Hoang Sa!(*)
Brings more
hardships.
Threats from the past
used to,
Build autonomy
waving for thousands of years...
Why is that?
Why silent?
Why behave in ignorance?
innocent!
I feel sorry for Hoang Sa.
love so much…
After half a century
angry in my heart.
Oooh ooh
Paralyzed... out of time?
Destroyed the anti-emperor wind
Still radiant?
Hoang Sa is always 
East Sea outpost!

(*) No complaints to the UN. After 50 years, Vietnam lost its sovereignty.